OPVRPP LF

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/09.0193
Project Period
7/2009 - 6/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Veterinary Sciences Brno

Hlavním cílem projektu je umožnit akademickým a dalším pracovníkům VŠ, studentům postgraduálního a výjimečně i pregraduálního studia (dále jen cílová skupina) humánní a veterinární medicíny erudovat se v metodice endoskopicky asistovaných zákroků. K tomu účelu chceme realizovat odborné kurzy, kurzy z oblasti řízení VaV, vytvářet a rozvíjet mezioborový tým ve spolupráci pracovníků a studentů obou univerzit. Chceme podpořit a využít kreativitu mladých lidí a více je zapojit do spolupráce na mezinárodní úrovni (a tím je stabilizovat pro další práci ve VaV u nás). Společná účast pracovníků a studentů obou univerzit na odborných a dalších kurzech a v týmech přispěje k bližšímu profesnímu propojení a k navázání spolupráce i v dalších VaV úkolech.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info