Project information
Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni

Investor logo
Project Identification
GA22-28784S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Za posledních 50 let se úspěšnost chirurgických operací u farmakorezistentní epilepsie zásadním způsobem nezlepšila a zůstává kolem 50-60 %. V průběhu předoperačního vyšetření je identifikace “epileptogenní zóny” (EZ) naprosto zásadní pro její následné odstranění. V minulosti byly představeny vysokofrekvenční oscilace (HFOs, definované v pásmu 80-500 Hz) jako slibný, interiktální (nezávislý na záchvatu) biomarker epileptogenní zóny. V posledních letech naše skupina prokázala výskyt velmi vysokých oscilací (VHFOs, definovaných v pásmu 500-2000 Hz) se zdánlivě vyšší specificitou pro EZ, než tradiční HFOs. Tento projekt je zaměřen na základní výzkum elektrofyziologických příznaků nad současnou hranicí 500 Hz ve velkém multi centrickém datasetu. Ke studiu vzniku a propagace těchto vysokofrekvenčních událostí použijeme makro elektrody in vivo, mikro elektrody in vivo a mikro-elektrodová pole (micro-electrode arrays, MEA) ex vivo. Výsledky tohoto projektu přinesou nové znalosti o patofyziologii, přesné roli VHFOs a jejich využití ke zvýšení úspěšnosti epileptochirurgických operací.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info