Progresivní diachronní myšlení

Project Identification
MUNI/CORE/0650/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt se zaměřuje na založení, sestavení a otevření nového předmětu, který se bude zabývat obecnými i konkrétními přístupy vedoucími k efektivnějšímu využívání dostupných informací a uvažování na základě informací získávaných v různých časových intervalech (diachronní inference). Předmět bude složen ze série přednášek, které budou zaměřeny na využití základních poznatků z teorie pravděpodobnosti, indukce, dedukce, posuzování váhy informací, hodnocení míry rizika a vhodných ztrátových funkcí. Náplň bude vycházet z poznatků získaných v průběhu zejména 19. až 21. století a umožní formou jednoduchých a názorných příkladů trénovat tzv. pomalé neintuitivní, analytické myšlení. Předmět bude relevantní pro všechny obory (i nemateřské), protože v životě každého by měly existovat vhodné myšlenkové nástroje, jak kontrolovat a vyvracet intuitivní, ukvapené jednání, které často vede ke zkresleným závěrům. Přednášky budou obohaceny o interaktivní prvky vytvořené pomocí platformy KvIS, což povede jak ke zvýšení atraktivity přednášek, tak i k získávání průběžné zpětné vazby od jednotlivých uchazečů a jejich průběžnému hodnocení.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info