Possible use of specific nanofibers for application to visceral serosa. (Nanopatch surgi.)

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1183/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Nanomateriály jsou v současné medicíně využívány především k hojení chronických ran, jako nositelé účinných látek do místa hojení. Výborná biokompatibilita, pevnost těchto materiálů a především vstřebatelnost specifických nanovláken vede k potenciální aplikaci nanomateriálů i v tělních dutinách ke zlepšení hojení poranění orgánů či hojení anastomóz po chirurgických zákrocích. V našem projetu se chceme zabývat především možností aplikace těchto materiálů na viscerální peritoneum, prozkoumání adhezivity specifických nanomateriálů na tomto povrchu, jeho degradabilita a současně podpora hojení.

Nanovlákna - biokompatibilita - adhezivita - nosiče léčiv - hojení

Nanofibres - Biocompatibility - Adhesivity - Drug Delivery Carriers - Healling

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info