Project information
Possible use of specific nanofibers for application to visceral serosa. (Nanopatch surgi.)

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1183/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Nanomateriály jsou v současné medicíně využívány především k hojení chronických ran, jako nositelé účinných látek do místa hojení. Výborná biokompatibilita, pevnost těchto materiálů a především vstřebatelnost specifických nanovláken vede k potenciální aplikaci nanomateriálů i v tělních dutinách ke zlepšení hojení poranění orgánů či hojení anastomóz po chirurgických zákrocích. V našem projetu se chceme zabývat především možností aplikace těchto materiálů na viscerální peritoneum, prozkoumání adhezivity specifických nanomateriálů na tomto povrchu, jeho degradabilita a současně podpora hojení.

Nanovlákna - biokompatibilita - adhezivita - nosiče léčiv - hojení

Nanofibres - Biocompatibility - Adhesivity - Drug Delivery Carriers - Healling

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info