Diagnosis and therapy of agents causing nosocomial infections (DTPNI)

Project Identification
MUNI/A/1361/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na detekci původců nozokomiálních infekcí, a to včetně za nízce patogenních agens, jako jsou koagulázanegativní stafylokoky a Cutibacterium acnes. Dále zahrnuje i další patogeny, jako jsou kvasinky rodu Candida, enterobakterie a další. Významnou částí projektu je hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů a nových antimikrobiálních látek, zejm. antimikrobiálních peptidů. Projekt též komplexně řeší problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Zásadní pro správnou diagnostiku je též odlišení etiologických agens od možných kontaminant. Pro tento účel bude posuzována úloha jednotlivých původců na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence, včetně sledování schopnosti tvořit biofilm.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info