Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit X (VýDiTeHeMa X)

Hematoonkologická onemocnění se řadí mezi relativně časté malignity. Mají většinou rychlý a agresivní průběh a ovlivňují tak život nejen pacienta, ale i jeho okolí. Nejdůležitějším cílem péče o tyto jedince je tedy pokud možno úplné vyléčení nemoci (je-li to možné), nebo alespoň dosažení dlouhodobé remise, aby se pacient mohl vrátit zpět do běžného života.

Nutné je proto nejen včasné rozpoznání onemocnění, ale také jeho přesná diagnostika a podání kvalitní terapie. Velkým příslibem je zavádění tzv. personalizované medicíny, která umožňuje pacientovi upravit léčbu podle jeho potřeb včetně snížení nežádoucích účinků na minimum, přičemž komplexně posuzuje různé faktory ovlivňující působení dané terapie.

Součástí léčby bývají velmi často infekční komplikace – řadí se dokonce k častější příčině úmrtí než choroba samotná. Aby tedy nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života nemocného, je nevyhnutelné včas a správně rozpoznat původce infekce a začít s vhodnou a účinnou léčbou.

Cílem grantového projektu je přispět k detailnějšímu poznání biologie a patogeneze hematologických malignit a výsledky klinického i laboratorního výzkumu pomoci ke zkvalitnění života onkologických pacientů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info