Evaluation of Efficacy and Optimization of Radiological Imaging and Interventional Methods

Project Identification
MUNI/A/1222/2022
Project Period
1/2023 - 1/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Radiologické zobrazovací metody hrají klíčovou roli v diagnostice a sledování odpovědi na léčbu u většiny nádorových onemocnění a diagnostice většiny akutních stavů. Zobrazovací metody prošly v posledním desetiletí významnou evolucí, objevily se metody jako PET/MR či dual-energy CT, které umožňují snížit radiační zátěž, zlepšit detekci a charakterizaci nádorových i nenádorových lézí. Zdokonalením prošly nejen diagnostické zobrazovací metody, ale paralelně s nimi i techniky miniinvazivní endovaskulární či perkutánní léčby.

Vzhledem k obrovskému nárůstu dat získaných zobrazovacími metodami na různých pracovištích byla nutná standardizace vyšetřovacích protokolů, která zajistila možnost srovnání těchto vyšetření na stejném i mezi různými pracovišti. Při pokračujícím růstu nároků na zobrazovací metody je žádoucí tyto protokoly optimalizovat, aktualizovat a zahrnout do nich i nejnovější zobrazovací metody (dual-energy CT, spektrální CT, PET/MR, pokročilé zobrazovací metody MR), maximalizovat výtěžnost těchto vyšetření při minimální radiační zátěži, minimálním čase a minimální dávce intravenózní kontrastní látky. Podobná je situace také na poli radiologických intervenčních metod, kde je cílem maximální efekt s minimem nežádoucích účinků, což umožňuje zachovat spolupráci pacienta a jeho vůli se léčit.

Cílem projektu je vyhodnocení účinnosti stávajících protokolů specifických zobrazovacích a intervenčních metod při diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a akutních stavů (plicní embolie, cévní mozková příhoda, končetinová ischémie), dále radiologických intervenčních metod při léčbě onkologických i neonkologických onemocnění (léčba benigních a maligních stenóz žlučových cest, benigních a maligních stenóz jícnu, stenóz periferních tepen, léčba cévních mozkových příhod). Výsledky při využití specifických zobrazovacích a intervenčních metod budou srovnány s výsledky bez využití těchto pokročilých zobrazovacích metod.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info