Effectivity of ventilation during simulated paediatric CPR: simulatation-based comparative study (PEDIVENT)

Project Identification
MUNI/A/1105/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů a použití znalostí k obnově a udržení oběhu při srdeční zástavě. Resuscitaci u dětí začínáme podle doporučení Evropské Resuscitační Rady (ERC) a ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) 5 iniciálními vdechy, neboť u dětí dochází často k srdeční zástavě z hypoxické příčiny. Vlastní doporučení ERC jsou v otázce 5 iniciálních vdechů založena na názoru expertů (expert opinion). Nejsou totiž k dispozici data, která by zkoumala efektivitu ventilace u simulovaných či reálných situací srdeční zástavy u dětí. Cílem této studie je zkoumat efektivitu iniciálních vdechů, definovanou jako viditelné zvednutí hrudníku na simulačních figurínách u zdravotnických profesionálů (lékaři a sestry) a u laiků.
Hypotéza: U zdravotnických profesionálů bude efektivních více než 80% pokusů o iniciální vdechy pomocí samorozpínacího vaku (4 z 5 pokusů o vdech). U laiků, kteří budou ventilaci provádět dýcháním z úst do úst, bude efektivních více jak 60% pokusů o iniciální vdechy (3 z 5 pokusů o vdech).
Cíle: Primárním sledovaným parametrem této studie je zhodnotit počet efektivních dechů, definovaných jako viditelné zvednutí hrudníku, během pokusů o 5 iniciálních vdechů u simulované kardiopulmonální resuscitace na pediatrických figurínách. Sekundární sledované parametry budou zahrnovat subanalýzu efektivity prvních dvou pokusů o vdech, čas do prvního efektivního vdechu, dechový objem podaný během 5 iniciálních vdechů a ventilace během KPR.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info