Project information
A Comprehensive Approach to Quality Nursing Care (REPEAT)

Project Identification
MUNI/A/1237/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projektové aktivity v roce 2023 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu a navazuje na projekt z roku 2022 zaměřený na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže, přičemž s ohledem na rozšířený tým zahrnuje nově oblast kvality péče a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu. Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) osob v riziku vzniku ran v souvislosti s chirurgickými výkony, využívání podtlakové terapie a hodnocení včasné identifikace zhoršení zdravotního stavu pacientů. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info