A Comprehensive Approach to Quality Nursing Care (REPEAT)

Project Identification
MUNI/A/1237/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projektové aktivity v roce 2023 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu a navazuje na projekt z roku 2022 zaměřený na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže, přičemž s ohledem na rozšířený tým zahrnuje nově oblast kvality péče a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu. Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) osob v riziku vzniku ran v souvislosti s chirurgickými výkony, využívání podtlakové terapie a hodnocení včasné identifikace zhoršení zdravotního stavu pacientů. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info