HoDeKoProM - Perception of hoaxes, disinformation, conspiracy and propaganda among young people

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
2022-3-SK02-KA210-YOU-000097190
Project Period
3/2023 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Projekt je zaměřen na podporu kooperačního partnerství mezi VÚDPaP a IVDMR, které mají obdobné oblasti činností a obě organizace identifikovaly potřebu hlubšího poznání vlivu hoaxů, dezinformací, konspirací a propagandy (téma HoDeKoPro) u mladých lidí v online prostředí. V rámci kooperačního partnerství se zaměříme na hlubší poznání rozsahu tématu v různých sektorech a oborech, explorace příkladů dobré praxe v řešení tématu a přímý obraz mladých lidí o tématu. V rámci projektu připravíme a zrealizujeme: - vytvoření česko-slovenské meziooborové a multioborové platformy k tématu HoDeKoProM - uskutečníme sérii diskusních setkání s relevantními experty napříč sektory - podpoříme výměnu a sdílení zkušeností, podporu budování expertízy v tématu. Zároveň provedeme sérii 5 focus groups na SK a 5 focus groups v CZ zacílených na poznání obrazu mladých lidí ve věku 13-19 na HoDeKoPro téma. Výsledkem projektu bude definování oblastí tématu HoDeKoPro v online prostředí a jejího dopadu na prožívání mladých lidí, dále zpracování teoretických východisek k tématu HoDeKoProM a souhrn příkladů dobré praxe v ČR, SK a dalších zemích. V neposlední řadě projekt přinesepoznání oblastí pro rozvoj dovedností pracovníků s mládeží ve školním a mimoškolním prostředí v oblasti kritického myšlení, jakož i eliminaci HoDeKoPro negativního vlivu na mládež.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info