Optimized longitudinal hair cortisol as a tool in diagnosis and monitoring of psychiatric disorders

Project Identification
NU23-08-00257
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Hlavním záměrem předkládané studie je prozkoumat souvislosti mezi tíží a změnami příznaků vybraných duševních poruch a dlouhodobými změnami hladin kortizolu měřených pomocí HCC (hair cortisol concentration) a vlasovými hladinami jiných steroidních hormonů. Získání informací o vlasových hladinách kortizolu a jiných steroidních hormonů v různých stádiích psychiatrických poruch ve spojení s příslušnými klinickými proměnnými může pomoci při vytváření neuroendokrinního modelu jednotlivých klinických stádií duševních poruch. Za tímto účelem navrhujeme longitudinální naturalistickou observační studii u pacientů s depresivní poruchou, hraniční poruchou osobnosti, schizofrenií a u zdravých kontrol. Tyto psychiatrické poruchy byly vybrány jako typičtí zástupci významných skupin duševních poruch (onemocnění schizofrenního okruhu, poruchy nálady a poruchy osobnosti), u kterých mohou mít alterace hladin kortizolu a jiných steroidních hormonů význam v jejich patofyziologii. Během této studie plánujeme získávat data o expozici stresu, příznacích onemocnění, odpovědi na léčbu a koncentraci vlasového kortizolu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info