Project information
Use of modern technology for individualized anesthesiologic management in pediatric patients with orofacial cleft malformation

Project Identification
NU23-06-00301
Project Period
5/2023 - 3/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology
University Hospital Brno-Bohunice

Vrozené vývojové vady orofaciální oblasti jsou nejčastějšími vrozenými vadami u dětí, vyskytují se v České republice s incidencí 1,8 dítěte s rozštěpem na 1000 zdravě narozených dětí. Péče o děti s rozštěpovou vadou obličeje je multioborová, centralizovaná a probíhá od narození až do dospělosti. Ve Fakultní nemocnici Brno zajišťuje léčbu pacientů s orofaciálním rozštěpem Centrum pro léčbu rozštěpů obličeje (CLRO). Mezi hlavní odbornosti, které tvoří základ CLRO, patří plastická chirurgie, dětská anesteziologie a neonatologie. Pacienti s rozštěpovou vadou obličeje jsou děleni do 2 hlavních skupin dle embryologických příčin vzniku rozštěpu: 1/ pacienti s rozštěpem rtu, čelisti, bez nebo s rozštěpem patra (tzv. celkový rozštěp) a 2/ pacienti s izolovaným rozštěpem měkkého a tvrdého patra. Anestezie u dětí s orofaciálním rozštěpem je specifická nejen věkem pacientů, ale hlavně rozštěpovou vadou jako takovou. Anesteziologický management, a především intubace těchto pacientů, jsou vzhledem k povaze vady často obtížné s frekventním výskytem komplikací, jako je obtížná intubace, desaturace, laryngospasmus nebo bradykardie. Navíc přibližně u 90 % pacientů dochází během intubace také k poranění měkkých tkání rtu, alveolu, patra, nosního septa, stejně jako kostěných struktur premaxilly a nosního septa. Pro usnadnění intubace, zlepšení anesteziologického

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info