Minimal Invasive Operative Technique during Oesophageal and Reconstructive Surgery.

Project Identification
IZ1714
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Radikalita onkologické ezofagektomie má rizika dvoukomorového výkonu. Efekt operace zvyšuje, riziko komplikací minimalizuje, nová metoda v ČR - mediastino - nebo toraskoskopická fáze výkonu. Součástí projektu jsou i paliativní implantace stentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info