Modular structure of the studies focused on experimental biology (Projekt MOSSEB)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0429
Project Period
7/2009 - 6/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
University of Veterinary Sciences Brno
University Hospital Brno-Bohunice
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční modulární struktury studia experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě MU. Cílovou skupinou jsou studenti experimentálních oborů a zaměření v rámci studijního programu Biologie. Hlavní náplní projektu je vytvoření tematicky vymezených výukových modulů, které budou tvořeny jednotlivými kurzy (přednáškami, semináři, cvičeními). Tyto moduly studentům výrazně usnadní orientaci v komplexní nabídce kurzů PřF MU a umožní jim profilování studia podle individuálních zájmů a požadavků budoucích zaměstnavatelů, reprezentovaných externími pracovišti, kde studenti zpracovávají své bakalářské a diplomové práce. Projekt je tvořen následujícími aktivitami: [1] vytvoření modulární struktury výuky, [2] inovace stávajících kurzů a [3] vytvoření nových kurzů, jejichž smyslem bude dosažení obsahové návaznosti kurzů v modulech. Součástí aktivit je podpora vzdělávání v oblasti využití informačních technologií pro vědeckou a prezentační činnost studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info