Breast conservation in the combination therapy of breast cancer

Project Identification
IZ1878
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Cílem projektu je prokázat opodstatněnost konzervativní, prs zachovávající léčby časného karcinomu prsu při komplexní onkologické léčbě a tím zvýšit počet nemocných, léčených touto metodou, zvyšující jejich kvalitu života.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info