Formalized Restoration and Analysis of Biomedical Image Data

Investor logo
Project Identification
GA102/94/0374
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt se zabývá aplikacemi formalizových metod obnovy a analýzy zkreslených a zašuměných obrazových dat v biomedicínské oblasti. Půjde zejména o: l) zvýšení rozlišovací schopnosti a potlačení specifického šumu v ultrazvuk. tomogramech, 2) vyšší využit í informačního obsahu RTG snímků při litotrypsii, 3) přesné párování obrazů ve stereoskopické mikroskopii a subtraktivní angiografii, 4)adapt. anisoplanární úpravu kontrastu, 5) podporu diagnostiky analýzou obrazů. Projekt počítá s původními modifikacem optimalizačních metod restaurace dat včetně iteračních, s pokročilými komparačními postupy pro párování obrazových detailů, s transformacemi založenými na statistické analýze a také s využitím neuronových sítí pro analýzu i pri optimalizaci. Součástí p ojektu je identifikace zobrazovacích vlastností klinických systémů, vybudování podsystémů pro sběr dat a realizace některých náročných postupů na signálovém procesoru Motorola 96000.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info