Occurence of primary immunodeficients in ČR

Project Identification
IZ1409
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Projekt sestává ze tří úzce propojených okruhů: vytvoření registru primárních imunodeficitů, zavedení imunologických laboratorních metod umožňujících prohloubení diagnostiky těchto chorob a optimalizace léčby imunoglobulinovými preparáty.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info