Project information
The role of the cytoskeleton in the repair of mechanical injury of the cell

Investor logo
Project Identification
GA204/96/0240
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Mechanické poškození každé buňky znamená stresovou situaci, která se může projevit poruchou řady buněčných funkcí. Reparace mechanického poškození je podmíněna především zacelením defektu v povrchu buňky. K narušení celistvosti buňky mechanickými vlivy dochází nejen v experimentálních podmínkách při mikrurgických manipulacích a mikroinjekcích, ale např. při stlačení buněk při různých manipulacích během jejich kultivace nebo při odběru vzorků. Stresy takto v buňce vznikající mohou nepříznivě ovlivňovat řadu fyziologických pochodů, s čímž je třeba počítat při využívání těchto technik v nejrůznějších situacích. Cílem plánovaného výzkumu je přispět k poznání chemické podstaty a změn v ultrastruktuře cytoskeletálních komponent v místě defektu. Poznatky o chování cytoskeletu při reparaci buňky obohatí znalosti o obecných funkcích cytoskeletu.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info