Inovace interdisciplinární výuky bioetiky na MU

Project Identification
FRVS/1989/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem předkládaného projektu je inovace obsahu i formy výuky stávajícího předmětu Bi9950 Bioetika. Tento předmět je v současné době vypisován na Přírodovědecké fakultě MU jako volitelný v rozsahu 1 h přednášky a 1 h semináře týdně; vzhledem k charakteru výuky formou diskusního semináře je kapacita předmětu omezena na 20 studentů. Zájem o tento předmět však dlouhodobě několikanásobně převyšuje kapacitu (každoročně si elektronicky předmět registruje 80-90 studentů). Navrhujeme proto inovovat výuku bioetiky rozdělením tohoto předmětu na dva nové volitelné předměty: (1) BiXXXX Úvod do bioetiky (2h přednášky týdně, nelimitovaná kapacita, předmět nabízen všem studentům MU); (2) Bi9950 Bioetika – seminář (3h semináře týdně, kapacita omezena na 20 studentů, prerekvizitou absolvování předmětu Úvod do bioetiky). Interdisciplinární charakter výuky bude zajištěn participací akademických pracovníků ze tří fakult MU – Lékařské, Přírodovědecké a Právnické.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info