Rozšíření a inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd.

Project Identification
FRVS/1728/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Praktická cvičení z fyziologie a neurověd představují podstatnou část výuky na Fyziologickém ústavu LF MU v Brně. U 20 ze 43 realizovaných úloh je
nezbytné snímání a digitalizace biosignálů v reálném čase s následným archivováním a zpracováním dat na PC podle příslušných protokolů a metodik.
V současné době je 9 pracovišť naší laboratoře pro praktickou výuku vybaveno moderním výukovým systémem PowerLab firmy ADInstruments
GmBH, který byl zakoupen v roce 2006 v rámci projektu FRVŠ 1266/2006. Tři studijní skupiny studentů, každá na 3 pracovištích, řeší současně jiný
úkol, což umožňuje maximální vytížení všech pracovišť v obou semestrech školního roku.
Cílem projektu je dokoupení 4 nových sestav výukového systému PowerLab včetně rozšiřujícího příslušenství pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd. To umožní a) zvýšení počtu pracovišť s cílem snížit počet studentů na jedno pracoviště a b) zavedení nového úkolu a modernizaci některých
úkolů stávajících.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info