Kvalita života u onkologických pacientů podstupujících aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenozně

Authors

DOBROSLÁVKOVÁ Eva ŠENKYŘÍKOVÁ Marta

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, zda intravenózní aplikací vysokých dávek vitamínu C (IVC) má vliv na kvalitu života onkologických pacientů. Polostrukturovaný rozhovor s informanty byl inspirován dotazníkem pro kvalitu života WHOQOL – 100 (doména fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy, úroveň nezávislosti, prostředí). Výzkum byl následně doplněn retrospektivním pohledem na samotnou aplikaci se subjektivními pocity pacienta. Výzkum byl součástí projektu „Aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně – vliv na kvalitu života pacienta, informovanost a názory odborné a laické veřejnosti“ číslo MUNI/A/0911/2017 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info