Je inkontinence moči u hematoonkologicky nemocných závažným ošetřovatelským problémem?

Authors

FÁRKOVÁ Daniela ZÍTKOVÁ Marie

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web http://olhemdny.cz

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info