Efektivita kombinovaných režimů s thalidomidem a bortezomibem u 146 pacientů s prvním relapsem mnohočetného myelomu

Authors

KREJČÍ Marta ADAM Zdeněk KŘIVANOVÁ Andrea POUR Luděk ZAHRADOVÁ Lenka MAYER Jiří HÁJEK Roman

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Nové léky, ke kterým patří i imunomodulační látky či inhibitory proteasomu, se staly důležitou součástí terapie mnohočetného myelomu. Byla prezentována efektivita kombinované terapie s thalidomidem a bortezomibem u 146 pacientů s prvním relapsem a zhodnocena jejich účinnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info