Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a jeho korelace v rámci multimodálního monitoringu u pacientů po těžkém poranění mozku

Authors

GÁL Roman MRLIAN Andrej SMRČKA Martin NEUMAN Eduard

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Morbidita a mortalita pacientů s těžkým poraněním mozku zůstává navzdory zrychlené primární péči, zlepšeným operačním možnostem a nejmodernějsí pooperační intenzivní péči neuspokojivě vysoká. Cílem práce je vyhodnotit korelaci hladin tkáňového kyslíku s jinými, již etablovanými metodami v rámci multimodálího monitoringu a detekovat možné zlepšení výsledků v léčbě pacientů po těžkém poranění mozku. Závěr: Byla potvrzena silná korelace mezi hladinami PbtO2 a ICP. Pokles hladin tkáňového kyslíku byl iniciátorem terapeutické intervence. Detailnější zhodnocení přínosu měření hladin tkáňového kyslíku ve zhodnocení výsledku léčby si vyžaduje zařazení většího počtu pacientů a porovnání s retrospektivně získanými daty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info