Vrozené vývojové vady zevního genitálu

Authors

HUSÁR Matej ZERHAU Pavel

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Vrozené vývojové vady obecně poslihují přibližně o 1/3 častěji chlapce než děvčata. Výskyt vrozených vad zevního genitálu diagnostikovaných do 1. roku života dítěte má vzestupnou tendenci. Například v roce 2000 a v roce 2009 bylo hlaseno 298 resp. 352 chlapcu narozených s hypospádií. Nejčastěji diagnostikovanou vadou je kryptorchizmus, následován rozštěpovými vadami močové trubice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info