Somato - CNS – autonomní reflex jako možná alternativa léčby těžkých neurogenních poruch mikce

Authors

ZERHAU Pavel HUSÁR Matej MACKERLE Zdeněk BRICHTOVÁ Eva SOCHŮRKOVÁ Daniela

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Shrnutí současných možností obnovení funkce močového měchýře a představení vlastní práce – experimentální vytvoření somato-CNS-autonomního reflexu. Dosud publikované studie ukazují, že arteficiální somato-CNS-autonomní reflexní dráha představuje nadějnou možnost léčby pro nemocné s transverzální míšní lézí, míšními dysrafismy a alternativu finančně náročných elektrostimulačních metod. Je ji však nutno experimentálně a poté i klinicky ověřit na více pracovištích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info