Násuvné zařízení pro endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii

Authors

HEP Aleš NEČAS Alois KUBĚNA Petr

Year of publication 2012
Type Patent
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Publisher Úřad průmyslového vlastnictví
State Czech Republic
Patent's number 303622
Description Násuvné zařízení, tvořené převlečnou trubicí (1), je na distálním konci této převlečné trubice (1) opatřeno radiálně roztažným prvkem (3) ve tvaru elastického drátěného koše, který je jak proximálním, tak distálním koncem připevněn k převlečné trubici (1), a prostřední část elastického drátěného koše, která je radiálně expandovatelná, ve složeném stavu přiléhá těsně k povrchu převlečné trubice (1). Na proximálním konci je převlečná trubice (1) opatřena bezpečnostní zarážkou (6) a fixačním prvkem (5), který má tvar zámku, jenž se skládá ze dvou ramen (7) spojených na jednom konci kloubem (8), přičemž ramena (7) jsou rozevřena do tvaru písmene "V" a svírají mezi sebou převlečnou trubici (1) tak, že obě ramena (7) směřují kolmo k podélné ose převlečné trubice (1) a na druhém konci jsou spojena přezkou (9) tak, že dohromady tvoří trojúhelník. Převlečná trubice (1) po zavedení do pacientova těla fixuje tenké střevo (4) pomocí radiálně roztaženého prvku (3).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info