LZE STANOVENÍM RIZIKOVÝCH FAKTORŮ A DYNAMIKY BIOMARKERŮ ODHADNOUT ÚSPĚŠNOU LÉČBU PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ?

Authors

LÁBROVÁ Růžena ŠPINAR Jindřich KAŇOVSKÝ Jan LOKAJ Petr

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Fibrilace síní (FS) je nejčastější srdeční arytmií a její incidence stále roste. Je spojena se zvýšenou morbiditou a mortalitou, na které se podílí řada rizikových faktorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info