Soubor pacientů s persistující levostrannou horní dutou žílou podstupující implantaci kardiostimulátorů

Authors

ŠIPULA David KOZÁK Milan

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info