Studium expresních profilů mikroRNA za účelem predikce odpovědi na cílenou anti-EGFR terapii u pacientů s kolorektálním karcinomem s nemutovanou variantou onkogenu KRAS

Authors

MLČOCHOVÁ Jitka FALTEJSKOVÁ Petra NĚMEČEK Radim NEKVINDOVÁ Jana RADOVÁ Lenka FERRACIN Manuela ZAGATTI Barbara SVOBODA Marek VYZULA Rostislav NEGRINI Massimo SLABÝ Ondřej

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Úspěšnost léčby kolorektálního karcinomu (CRC) je vyšší v případě časného záchytu, avšak téměř 50 % pacientů má v době diagnózy vzdálené metastázy. Prognóza pacientů s metastatickým CRC (mCRC) je i přes zavedení cílené anti-EGFR terapie využívající monoklonální protilátky (MoAb) stále špatná a medián přežití pacientů je 18-21 měsíců. Jedním z důležitých kritérií pro léčbu MoAb je stanovení mutačního statusu onkogenu KRAS, neboť léčba je úspěšná pouze u pacientů s nemutovanou variantou tohoto genu (wt-KRAS). I tak je ovšem klinický benefit léčby pozorován jen u 10-20 % pacientů. Proto je třeba najít nové biomarkery schopné predikovat odpověď na anti-EGFR léčbu. Těmito biomarkery by mohly být mikroRNA (miRNA), což jsou krátké, nekódující RNA schopné regulovat genovou expresi na post-transkripční úrovni.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info