Současné možnosti predikce odpovědi na anti-EGFR terapii u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC)

Authors

NĚMEČEK Radim SVOBODA Marek SLABÝ Ondřej

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Systémová léčba mCRC je založena na použití chemoterapie v kombinaci s monoklonálními protilátkami proti VEGF a EGFR. Na tuto léčbu však pozitivně odpoví jen část pacientů, je proto vyvíjena intenzivní snaha o nalezení faktorů predikujících odpověď či rezistenci ještě před zahájením onkologické terapie. Zatímco v případě dráhy pro VEGF predikce dosud selhává, v případě receptoru EGFR je prediktorů známo hned několik a některé z nich se již používají v běžné klinické praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info