Polymorfismy v genu P-glycoprotein 1 souvisí s intervaly přežití u nemocných s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem

Authors

ALMAŠI Martina SÁBLÍKOVÁ Barbora KUBICZKOVÁ Lenka ŠEVČÍKOVÁ Sabina KRYUKOV Fedor BROŽOVÁ Lucie JARKOVSKÝ Jiří JURAJDA Michal ADAM Zdeněk PENKA Miroslav VAŠKŮ Anna HÁJEK Roman

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info