Sledování výskytu Candida orthopsilosis a Candida metapsilosis pomocí PCR mezi klinickými izoláty Candida parapsilosis sensu lato

Authors

SIVÁKOVÁ Alena RŮŽIČKA Filip MAHELOVÁ Martina DVOŘÁČKOVÁ Milada

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info