Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie

Authors

KOSINOVÁ Martina ŠTOURAČ Petr ADAMUS Milan SEIDLOVÁ Dagmar KŘIKAVA Ivo BÁRTÍKOVÁ Iva KLUČKA Jozef ŠTOUDEK Roman JANKŮ Petr HEJDUK Karel PAVLÍK Tomáš GÁL Roman

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info