IMT A KRÁTKODOBÁ REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI

Authors

BUDINSKAYA Ksenia ZÁVODNÁ Eva NOVÁKOVÁ Zuzana LOKAJ Petr VYSOČANOVÁ Petra

Year of publication 2014
Type Conference abstract
Citation
Description Hypertenze je často spojována se zvýšenou aktivitou sympatiku. Proto se u pacientů s rezistentní hypertenze začala používat experimentální intervenční léčba – ablace renálních nervů (RDN). Cílem práce se bylo dozvědět, zda u pacientů po RDN nalezneme změny cévního řečiště, BRS, variability krevního tlaku a srdeční frekvence. Vyšetření se zúčastnilo 9 pacientů s rezistentní hypertenzí (RH; 44-71 let) a 9 kontrol (Ko; 44-69 let). Sedm pacientů byli vyšetřeni jak před (do-RDN), tak i 6 měsíců po zákroku (po-RDN). U všech byl změřen kontinuální neinvazivní 5-ti minutový záznam krevního tlaku fotopletysmografickou metodou (frekvence dýchání 0,33Hz) a byla změřena tloušťka intimy-medie karotické tepny (IMT) ultrazvukem. Pomocí spektrální analýzy byly v oblasti středních (MF) a vysokých frekvencí (HF) vypočítány: normalizovaná a absolutní výkonová spektra srdeční frekvence (nRRI, aRRI) a systolického krevního tlaku (nSTK, aSTK), účinnost krátkodobé regulace krevního tlaku v MF (GainBRS) a HF (GainHF) oblasti spektra jako poměr vzájemného spektra mezi RRI s STK (Cross) a výkonového spektra STK. V porovnání s Ko měli RH pacienti signifikantně vyšší hodnoty IMT (0,6±0,15x0,9±0,07mm; p<0,01) i nižší nRRIMF (0,03±0,02x0,05±0,02n.u.; p<0,05), aRRIMF (2883,5±5163,9x7284,7±5410,3ms2/Hz; p<0,05), nSTKMF (0,017±0,009x0,06±0,04n.u.; p<0,001), aSTKMF (44,1±41,8x168,9±85,8mmHg2/Hz; p<0,01), CrossMF (0,02±0,01x0,05±0,02n.u.; p<0,001). U pacientů s RH došlo po RDN kromě poklesu STK také k vzestupu aRRIHF, na hranici významnosti byl zaznamenán vzestup směrodatné odchylky RRI a GainHF. V důsledku dlouhodobé trvající hypertenze mají pacienti s RH strukturální i funkční změny kardiovaskulárního systému. Po RDN se u hypertoniků objevilo zvýšení aktivity parasympatiku.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info