The role of ultrasound and CT in the diagnosis of complications of diverticular disease of the jejunum.

Authors

BARTUŠEK Daniel PETRÁŠOVÁ Hana

Year of publication 2014
Type Conference abstract
Citation
Description Learning objectives Divertikly jejuna a jejich komplikace jsou většinou opomíjenou diagnozou při akutních stavech v dutině břišní. Ultrazvuk je schopen detekovat a topizovat patologický proces do oblasti jejuna, detailnější diagnostika je však v rámci následného CT vyšetření. Cílem sdělení je srovnání obou metod a posouzení limitací ultrazvuku ve 3 presentovaných kasuistikách. Background Divertikly jejuna jsou mnohem méně časté než divertikly na tlustém střevu. Mezi hlavní komplikace tohoto onemocnění patří zánět, perforace, krvácení či střevní obstrukce. Ultrazvuk, jako metoda 1.linie, dokáže detekovat a topizovat patologický proces a tímto stanovit další racionální algoritmus diagnostiky. Následné CT vyšetření identifikuje divertikly, posoudí zánětlivé změny a vyloučí perforaci či jiné možné komplikace. Imaging findings or Procedure details Patologický proces ( zesílení stěny jejuna a prosáknutí mesenteria) byly ultrazvukem diagnostikovány ve všech 3 případech (period of last two years). V jednom případě byly detekovány i divertikly. CT ve všech případech potvrdilo nález z ultrazvuku, včetně detekce divertiklů a ve 2 případech prokázalo i krytou perforaci. V 1. případě následovala akutní operace s resekcí části jejuna, ve druhém případě byla naplánována elektivní operace za 8 týdnů. Poslední případ byl řešen konzervativně, dosud bez další ataky. Conclusion Jejunální divertikly jsou poměrně vzácné, akutní komplikace však závažné. Ultrazvuk je schopen detekovat a topizovat patologický proces v dutině břišní. Samotné divertikly a závažnější komplikace jsou však nutné posoudit na CT.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info