Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev

Authors

KRSEK Martin

Year of publication 2014
Citation
Description Výuková publikace Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev zahrnuje stručnou charakteristiku skupin půdních mikroorganismů a jejich význam, dále pak se zabývá metodami studia mikroorganismů a jejich identifikace (biochemické metody studia diverzity nebo metody založené na extrakci nukleových kyselin). Výuková pomůcka je určena pro studenty předmětů PřF:Bi8420 Ekologie mikroorganizmů, PřF:Bi2060 Základy mikrobiologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info