Úmrtí po požití kyseliny sírové, rtuti a ibuprofenu

Title in English Death after sulphuric acic, mercury and ibuprofen ingestion - case report
Authors

DAŇKOVÁ Eva BRZOBOHATÁ Andrea

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description 41 letý muž, nalezen doma ležící, nereagující, spontánně ventilující, dle zasahujícího lékaře požití čističe na odpady „Stura Facile“, což je 98 % kyselina sírová, převezen do nemocnice, kde zjištěno poleptání dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachei, udává bolesti břicha, na CT pneumoperitoneum. Dále udává, že požil ještě 30 tablet ibuprofenu a rtuť z teploměru. Týž den večer provedena explorativní laparotomie, zjištěno těžké poškození jícnu, žaludku a duodena, bez možnosti chirurgického ošetření, prognóza infaustní, podávána ATB a analgetická terapie, postupně rozvoj multiorgánového selhání, exitus letalis po 5 dnech. Při pitvě zjištěna akutní peritonitida s obsahem 1000 ml hnědočervené tekutiny s příměsí krevních sraženin v dutině břišní, povrch nitrobřišních orgánů rozleptaný, v oblasti fundu a těla žaludku cárovitě rozleptaná stěna s četnými perforacemi, na sliznici žaludku patrné ulpěné kapičky rtuti v průměru 1 mm, výjimečně do 2 mm, v žaludku nalezen úlomek skla v.s. z hrotu teploměru. Příčinou úmrtí byla akutní peritonitida po poleptání a perforaci žaludku kyselinou sírovou po požití kyseliny sírové, rtuti a ibuprofenu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info