Autoinflamace: patologický důsledek dysregulace zánětlivé reakce - editorial

Authors

LOKAJ Jindřich

Year of publication 2014
Type Article in Periodical
Magazine / Source Vnitřní lékařství
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Other specializations of internal medicine
Description Základní fyziologickou funkcí imunitního systému je sebeudržování organizmu na úrovni molekulární výstavby a stálosti vnitřního prostředí. Důsledkem imu-nodeficience je podlomení odolnosti vůči infekčním patogenním agens a malignímu bujení, prolomení imunologické tolerance vede k nežádoucí autoimunizaci a vzniku autoimunitních chorob.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info