Molekulární prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při studiu patogeneze onemocnění

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

KANTOROVÁ Barbara NAVRKALOVÁ Veronika TICHÝ Boris MALČÍKOVÁ Jitka TOM Nikola PÁL Karol STAŇO KOZUBÍK Kateřina TAKÁČOVÁ Sylvia PLEVOVÁ Karla TRBUŠEK Martin BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info