ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ

Authors

ONDRUŠOVÁ Katarína BUDINSKAYA Ksenia ZÁVODNÁ Eva NOVÁKOVÁ Marie NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Description ÚVOD: Předchozí studie se věnovaly výskytu ortostatické hypotenze u pacientů s krční míšní lézí. Cílem této práce bylo hledat rozdíl v regulaci cévního odporu a detekovat změny citlivosti baroreflexu mezi pacienty s traumatickou míšní lézí v krční a hrudní oblasti. METODIKA: Do studie bylo zařazeno 22 pacientů s míšní lézí traumatologické etiologie: 9 paraplegiků s postižením v Th6-Th11 (P) a 13 kvadruplegiků s postižením C7-C8(Q). Respondenti byli ve stabilizovaném stavu, bez akutních zdravotních potíží, bez medikace ovlivňující výsledky měření. Kontrolní skupinu tvořilo 9 zdravých respondentů (KO). Provedli jsme kontinuální registraci systolického (STK) a diastolického (DTK) krevního tlaku neinvazivní metodou podle Peňáze (Finometer, FMS, Nizozemsko), s regulovaným dýcháním řízeným dle metronomu, s frekvencí 20 dechů/min (0,33 Hz). Pomocí spektrální analýzy byla v oblasti středních (MF) a vysokých (HF) frekvencí vypočítána absolutní výkonová spektra srdeční frekvence (aRRI), systolického krevního tlaku (aSTK) a diastolického krevního tlaku (aDTK) a účinnost krátkodobé regulace krevního tlaku v MF (GainBRS) a HF (GainHF) oblasti spektra jako poměr vzájemného spektra mezi RRI s STK (Cross) a výkonového spektra STK. VÝSLEDKY: Signifikantní rozdíl v MF oblasti byl nalezen v aDTKMF (P vs. Q: 34,44±28,10 vs. 24,11±39,62; p<0,05. P vs. KO: 34,44±28,10 vs. 74,46±44,67; p<0,05. Q vs. KO: 24,11±39,62 vs. 74,46±44,67; p<0,005), CrossMF (P vs. KO: 0,03±0,02vs. 0,05±0,02; p<0,05. Q vs. KO: 0,03±0,03 vs. 0,05±0,02; p<0,005) a aSTKMF (Q vs. KO: 60,13±98,00 vs. 198,3±105,5; p<0,005). ZÁVĚR: Nevýznamné rozdíly v aRRI v HF oblasti ukazují, že parasympatická část autonomního nervového systému zůstala u P a Q neporušena. Signifikantní rozdíl v aSTKMF u Q ve srovnání s KO a nevýznamný rozdíl mezi P a KO ukazuje na postižený sympatikus regulující kardiovaskulární funkce u kvadruplegiků, ale ne u paraplegiků. Snížená hodnota aDTKMF u P i Q naznačuje zhoršenou regulaci cévního odporu, přičemž u Q je toto zhoršení výraznější než u P.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info