Fundamentals of biophysics and medical technology

Authors

HRAZDIRA Ivo MORNSTEIN Vojtěch BOUREK Aleš ŠKORPÍKOVÁ Jiřina

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Učebnice lékařské biofyziky a lékařské techniky pro anglický studijní program na lékařských fakultách. Kapitoly z obecné biofyziky kladou důraz na strukturu hmoty, termodynamické principy, biofyziku smyslů a ekologickou biofyziku. Kapitoly o lékařské přístrojové technice se zabývají i nejmodernějšími zobrazovacími metodami. Některým kapitolám jsou předřazeny fyzikální úvody – rekapitulace nutných středoškolských znalostí. Zvláštní kapitola je věnována biofyzikální a přístrojové problematice v oblasti zubního lékařství. Poslední kapitola je přehledem aplikací výpočetní techniky v lékařství a úvodem do lékařské informatiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info