Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie

Authors

KOSINOVÁ Martina ŠTOURAČ Petr ADAMUS Milan SEIDLOVÁ Dagmar KŘIKAVA Ivo PAVLÍK Tomáš

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info