Hodnocení N- stádia nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) na podkladě „medicíny založené na důkazech – (EBM)“ a našich zkušeností, Sborník abstrakt. Brno: XIX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2015, ISBN 978-80-88112-00-6, s. 151

Authors

BENEJ Michal ČAPOV Ivan PEŠTÁL Adam WECHSLER Jan CHOVANEC Zdeněk PÁRAL Martin

Year of publication 2015
Type Article in Proceedings
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info