Kognitivní a sociálně-kognitivní funkce u pacientů s cervikální dystonií

Authors

ZEMÁNKOVÁ Petra CZEKÓOVÁ Kristína FILIP Pavel BAREŠ Martin

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info