Aspherical optics and its application in ophthalmology

Authors

VLASÁK Ondřej ŠKORPÍKOVÁ Jiřina HLINOMAZOVÁ 

Year of publication 2016
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field ORL, ophthalmology, stomatology
Keywords aspherical optics, spherical aberration, ophtalmology
Description Cíl Vyhodnocení vlivu asférických nitroočních čoček na hloubku ostrosti na blízko a korigovanou zrakovou ostrost na dálku. Úvod Obecně víme, že z aberací třetího řádu, pro nízké prostorové úhly, mají největší vliv na vidění kóma a sférická aberace. Díky osové symetričnosti lze lépe korigovat sférickou aberaci, oproti osově asymetrické kómě. Průměrná rohovková sférická aberace (SA) je +0,27 µm, u Asiatů +0,37 µm.. Sférická nitrooční čočka přidává k této SA dalších +0,15 µm. Asférická optika poskytuje lepší redukcí optických aberací nejen blízko optické osy čočky, ale i mimo ni.. Proto je výhodou zvolit tuto čočku například u decentrovaných zornic, kapsul či povolených závěsů aparátu čočky. Z fyzikální optiky také víme, že jak pozitivní, tak negativní SA prohlubuje hloubku ostrosti. Studie dále ukazují, že SA o hodnotě -0,15 µm má lepší vliv na hloubku ostrosti než její kladná forma. Pokud se SA rovná nule, pacient by měl mít vyšším maximální zrakovou ostrost avšak na úkor nižší hodnoty hloubky ostrosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info