Behaviorální intervence jako možnost prevence zubního kazu u malých dětí

Authors

BARTOŠOVÁ Michaela SVĚTLÁK Miroslav KUKLETOVÁ Martina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Cílem práce bylo zjistit reakci matek dětí ve věku 11,2 měsíců (SD=2,7) na obrázky dokumentující důsledky neošetřeného zubního kazu v porovnání s obrázky ukazujícími výsledky vhodného chování matky v péči o chrup dítěte. Materiál a metodika: Sestavili jsme dotazník, který obsahoval 20 obrázkových a textových varování týkajících se zubního kazu, z toho 10 pozitivních a 10 negativních. Dotazník byl odeslán 112 matkám elektronicky e-mailem, konečný počet matek, které dotazník vyplnily, však byl pouze 39. Emoční dopad textových varování byl hodnocen pomocí metody Self-Assessement Manikin (SAM), která reprezentuje tři emoční dimenze: valence, arousal a dominance. Výsledky: Ne všechna negativní varování jsou pro matky averzivním podnětem. Za nejvíce negativní obrázkově-textové varování pokládají matky obrázek s kariézním chrupem a popisem „Zanedbání péče o chrup dítěte způsobí vznik zubního kazu“ a za nejvíce pozitivní obrázek usmívajícího se dítěte se zdravým chrupem a popisem „Pravidelná péče chrání chrup Vašeho dítěte“. Matky mají nad jednotlivými negativními varováními vysoký pocit kontroly (nejnižší dominance 6,59). Mezi negativním a pozitivním varováním je silný vztah, takže čím více je podnět nebezpečný (menší valence), tím vyšší arousal vyvolává. Současně, čím je podnět příjemnější, tím vyšší kontrolu nad ním matky mají a naopak, čím vyšší arousal vyvolává, tím je jejich kontrola nad ním nižší. Závěr: Pokud na matku zapůsobíme negativním varováním a tím vyvoláme negativní emoce v podobě strachu o zdraví jejího dítěte, je vhodné jí ve stejném okamžiku, nabídnout i řešení jak se zachovat, aby se vyhnula obávaným následkům svého chování. Vhodná preventivní opatření jsou především kombinace negativního a pozitivního obrázkového a textového varování v čekárnách pediatrů, praktických zubních lékařů, na nástěnkách předškolních zařízení nebo na etiketách slazených nápojů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info