Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU

Authors

MORNSTEIN Vojtěch SLÁMA Jaromír SVOBODA Augustin

Year of publication 2017
Citation
Description V publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací zkoušku. Většinou jde o původní nebo mírně upravená znění otázek použitých v minulých letech na Lékařské fakultě v Brně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info