MAGNETICKÁ REZONANCE SRDCE VČETNĚ T1 MAPOVÁNí U PACIENTŮ S DUCHENNEOVOU A BECKEROVOU SVALOVOU DYSTROFlí Srovnání nativního T1 mapování a ECV měření u vizuálně nefibrotického myokardu u pacientů s dystrofií a zdravých kontrol.

Authors

PEŠL Martin PANOVSKÝ Roman FEITOVÁ Věra HOLEČEK Tomáš MRÁZOVÁ Lenka HABERLOVÁ Jana PAVEL Vít STARÁ Veronika MÁCHAL Jan NOVOTNÝ Petr

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info