Detekce mutací korelujících s rezistencí k TKI genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic - dosavadní zkušenosti N Brno

Authors

BAJEROVÁ Martina ROBEŠOVÁ Blanka SKŘIČKOVÁ Jana TOMÍŠKOVÁ Marcela

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info